ra mắt mẫu xe máy mới 2011 Thousand của SUFAT VIETNAM tại Sheraton Hanoi Hotel

Sản phẩm mới 2012: www.youtube.com công ty SUFAT Việt Nam giới thiệu sản phẩm mới xe máy SUFAT THOUSAND tại Sheraton Hanoi Hotel Vietnam Sufat companies introduce new products Thousand Sufat motorcycle at Sheraton Hanoi Hotel 越南Sufat公司推出新产品千Sufat摩托车在河内喜来登酒店Web Tiếng Việt: www.sufatvietnam.com.vn Web English language: translate.google.com.vn Web 中文: translate.google.com.vn